Wet meldplicht datalekken

door Zerocopter

Responsible Disclosure Beleid?

Sinds 1 januari 2016 geldt de wet meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Wat is een datalek?

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. We spreken van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens). Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking – dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming moeten bieden.

Hoe kan Zerocopter met de wet meldplicht datalekken helpen?

Zerocopter is een online security platform, waar je zelf de mate van beveiliging en de wijze waarop kunt bepalen. Beveiligingslekken worden opgespoord door gebruik te maken van bewezen geautomatiseerde processen in combinatie met de beste security professionals. Alle bevindingen worden centraal gerapporteerd, zodat u op een plek op ieder moment een helder overzicht heeft van alle kwetsbaarheden voor alle betrokkenen.

Hoe kunnen we helpen?

Heb je vragen?