Baseline informatiebeveiliging gemeenten

door Zerocopter

Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG) en Zerocopter

Door de toenemende digitalisering is het zorgvuldig omgaan met de informatie en gegevens van burgers, bedrijven en ketenpartners voor gemeenten van groot belang. Uitval van computers of telecommunicatiesystemen, het in ongerede raken van gegevensbestanden of het door onbevoegden kennis nemen dan wel manipuleren van bepaalde gegevens kan ernstige gevolgen hebben voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en het primaire proces. Een betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding is essentieel voor de dienstverlening van gemeenten. De DigiNotar-crisis en Lektober in 2011 hebben aangetoond dat de ICT-infrastructuur van gemeenten kwetsbaar is. De belangrijkste les uit de incidenten is dan ook dat er behoefte is aan een fundamentele oplossing van het informatie veiligheidsprobleem bij gemeenten. De eerste stap op dit pad is het ontwikkelen van een integrale Strategische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten.

Wat is Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?

Vanuit de visie ‘Digitale overheid 2017’ van minister Plasterk moet de overheid in 2017 volledig digitaal zijn wat haar dienstverlening betreft. Uiteraard mag hierbij het onderwerp informatiebeveiliging niet ontbreken. Om de informatie binnen gemeenten zo goed als mogelijk beveiligd te hebben, is de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) een goede start.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

Dat het nog belangrijker wordt om aandacht te besteden aan de beveiliging van informatie. Niet alleen om aan de wettelijke eisen te voldoen, maar vooral om inwoners van de gemeente te beschermen. De gevolgen van een datalek kunnen aanzienlijk zijn. Bv. persoonsgegevens of interne memo's die openbaar worden gemaakt kunnen tot grote negatieve gevolgen leiden.

Hoe kan Zerocopter bij Baseline informatiebeveiliging gemeenten helpen?

Zerocopter is een online security platform, waar je zelf de mate van beveiliging en de wijze waarop, kunt bepalen. Beveiligingslekken worden opgespoord door gebruik te maken van bewezen geautomatiseerde processen in combinatie met de beste security professionals. Alle bevindingen worden centraal gerapporteerd, zodat u op een plek op ieder moment een helder overzicht heeft van alle kwetsbaarheden voor alle betrokkenen.

Hoe kunnen we helpen?

Heb je vragen?